online verkoop_300

Terwijl de detailhandel onder druk staat en de omzetten afnemen, is de online verkoop van producten en diensten gestegen. Postorderbedrijven en internetwinkels boekten in 2012 een omzetgroei van 9% ten opzichte van 2011. In 2011 bedroeg de online omzetgroei maar 5%. Dit rapporteert het CBS. Een positief resultaat na de teleurstellende groei in 2011 ten opzichte van de positieve groeicijfers van 2010. In 2010 was er namelijk sprake van een omzetstijging van 15% in de online detailhandel ten opzichte van 2009.

Thuiswinkel.org, de belangenorganisatie van webwinkels, meldt dat er in 2012 42 miljoen internetbestellingen zijn gedaan. Vooral in de tweede helft van 2012 liep het aantal online bestellingen gestaag op.

De detailhandel blijft onder druk

De gehele Nederlandse detailhandel blijft in zwaar weer verkeren. In december 2012 heeft de detailhandel 4.1 procent minder omzet behaald dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het volume was 6.7 procent kleiner. Het is aan prijsverhogingen te danken dat het omzetverlies niet hoger is uitgevallen.

Het rapport waarin het CBS de gegevens rapporteert betreft alleen percentages en geen concrete bedragen. De online omzet van ketens is buiten beschouwing gelaten vanwege het feit dat de ketens de meeste omzet nog offline boeken. De online omzet van de ketens is daarom opgenomen onder de fysieke detailhandelgegevens.

Voor alle details, zie het volledige CBS rapport.

In maart zal de belangenvereniging Thuiswinkel.org de ‘Thuiswinkel Markt Monitor’ presenteren. In tegenstelling tot de cijfers van het CBS wordt in dit rapport ook de online omzet van fysieke winkels en de internetverkoop van diensten in beeld gebracht.