De berichtgeving omtrent de omzetgroei voor webwinkels blijft positief. Uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederlandse verkopers op afstand hun omzet in de eerste helft van het jaar met 9 procent zagen groeien. De goede berichtgeving komt niet geheel onverwacht. Zo kwam het CBS in juli al met het bericht dat Nederlandse verkopers op afstand in mei opnieuw dubbele groeicijfers toonden en ook was er in april al sprake van een inkomstengroei van 13 procent. De positieve berichtgeving staat lijnrecht tegenover de blijvende dalende omzetcijfers van de fysieke detailhandel.

Bron: Twinkle

Nederlandse verkopers op afstand zagen hun omzet in de eerste helft van dit jaar met 9 procent groeien, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het tweede kwartaal (plus 11 procent) was beter dan het eerste (plus 7 procent).

Het CBS brengt maandelijkse omzet- en afzetcijfers naar buiten over de Nederlandse detailhandel. Vandaag maakt het bureau cijfers van de maand juni bekend (pdf), waardoor een plaatje van de ontwikkelingen in het eerste halfjaar kan worden geschetst.

Veel minder volume, hogere prijzen

Over de hele linie namen de detailhandelsbestedingen in Nederland met 2,4 procent af. De volumedaling van 4,8 procent werd nog enigszins gecompenseerd door de prijsstijging van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Omzet en afzet in beeld

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de omzet en het volume van de Nederlandse detailhandel over de afgelopen jaren. Te zien is dat het laatste kwartaal (min 1,5 procent omzet) iets beter was dan het eerste kwartaal van dit jaar (min 3,4 procent), althans relatief:

Omzetontwikkeling Detailhandel

Stabiele groei voor verkopers op afstand

Tegenover de min van 2,4 procent voor de detailhandel overall in het afgelopen halfjaar, staat een omzetplus van 9,0 procent voor winkeliers die hun omzet voornamelijk danken aan verkoop op afstand. De groei ligt op hetzelfde niveau als die in het hele vorige jaar. Ook afgelopen juni werd afgesloten met een omzetplus van 9 procent.

'Via postorder en internet'

Het CBS brengt maandelijks alleen de procentuele omzetontwikkeling van de Nederlandse detailhandel in beeld. Ten aanzien van de data over 'detailhandel via postorder en internet' tekent het bureau aan: 'De cijfers geven geen beeld van de totale detailhandelsverkoop via internet. De omzet die reguliere winkelbedrijven via internet realiseren wordt namelijk niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten, maar bij de branches die aansluiten op de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven.'