Vrijdag 22 februari was Jacques Hartog, Entrepreneurship specialist, te gast bij de maandelijkse Friday Afternoon Sessie van MediaCT. Jacques Hartog vertelde tijdens de FAS op een inspirerende wijze over de huidige marktontwikkelingen in het veranderende winkellandschap. Fysieke winkels krijgen het met de groeiende e-commerce branche steeds moeilijker. Ongeveer 6400 winkelpanden stonden half 2012 leeg, een stijging van 8.2% t.o.v. begin 2012. Om het hoofd boven water te houden vechten winkels terug door multi-channel concepten te omarmen en door meer in te zetten op beleving. Samenwerking is hierbij key en in hoeverre is een webwinkel hierbij onmisbaar? Kon je niet bij de FAS aanwezig zijn of wil je alles nog eens rustig terugzien? Lees dan verder en bekijk het videoverslag van afgelopen vrijdag.

Samenwerking en klant als uitgangspunt is key

In de presentatie van Jacques Hartog kwam naar voren dat we meer moeten gaan samenwerken. De vraag is: in welke vorm moeten we dit gaan doen? Is er sprake van clicks en bricks of juist van bricks en clicks? Waar oriënteren de klanten zich? In de winkel of andersom? Een belangrijke vraag omdat je wilt weten waar je klant de aankopen doet. Op die manier kun je je het best profileren. Jacques stelt dat we altijd geneigd zijn om te denken vanuit het product, maar we moeten ons juist toespitsen op wat de klant wil. Zo moeten bijvoorbeeld gemeenten zich richten op de vraag hoe zij d.m.v. samenwerking het winkellandschap beter kunnen inrichten op de vraag van de consument. Als voorbeeld besprak Jacques het feit dat er nieuwe winkelcentra uit de grond gestampt worden terwijl we allemaal weten dat er sprake is van een enorme winkelleegte. Creativiteit, innovatie, en out-of-the box denken zijn nodig om winkelstraten nieuw leven in te blazen aldus Jacques Hartog.

Durf keuzes te maken en wees onderscheidend. Volgens Jacques is het onmogelijk je binnen je winkel op iedereen te richten. Maak keuzes. Op wie wil je je wel richten is de vraag, denk vanuit je klant. Als voorbeeld geeft Jacques Hartog:

‘Ik heb een Bruna boekenwinkel, als er iemand komt voor een literair boek wijs ik naar de drie literaire boekjes die ik rechts achterin in de winkel in de kast heb staan. Ik ben geen literaire winkel, ik ben een gewone boekenwinkel. Op die mensen richt ik mij.Je kunt je met een winkel niet op iedereen richten, er is altijd sprake van een bepaalde doelgroep. Wees onderscheidend en profileer jezelf.'

Oorzaken

Jacques bespreekt in de presentatie de oorzaken van de ontwikkeling die de detailhandel doormaakt. Het gaat om de volgende drie punten:

  1. Demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zetten een rem op retailbestedingen.
  2. Internet vergroot de transparantie en dat leidt tot meer prijsconvergentie
  3. Internet verhoogt de concurrentiedruk door nieuwe toetreders

De oplossing is het samenwerken met andere partijen. Zoek uit hoe je jezelf kunt profileren. Help elkaar. Massa is kassa en ga uit van de vraag van de consument. In het videofragment gaat Jacques hier dieper op in.

Bol.com trekt 347 bezoekers per minuut

Een voorbeeld die het verschil tussen fysieke winkels en webwinkels duidelijk maakt betreft bol.com. Bol.com kent 160 miljoen bezoekers in 2012, dit zijn 500.000 bezoekers per dag oftewel 347 per minuut. Cijfers waar je jaloers op kunt zijn. Dit aantal staat tegenover de 50.000 bezoekers die fysieke winkels trekken.

De conclusie die uit de presentatie van Jacques is af te leiden, is dat we ons moeten realiseren dat we het niet alleen kunnen. Fysieke winkels moeten gaan samenwerken om meerwaarde te creëren. Een samenwerking met internet kan hierbij de oplossing vormen. Of de samenwerking uit een combinatie van ‘bricks’ & ‘clicks’ moet bestaan of juist andersom is de vraag. Het is alleen wel duidelijk, dat je het alleen niet gaat redden. Je kunt de gehele presentatie van Jacques Hartog hier nog eens rustig bekijken.

2 Comments