Als organisatie moet je eigenlijk wel gebruik maken van social media, al is het maar om ervoor te zorgen dat je merk goed gevonden wordt op Google. Dat wordt nog een hele dobber als je geen goede strategie hebt. Jarno Duursma, zelfstandig social media consultant, trainer en auteur van het boek Social Media Strategie in 60 minuten, nam in 45 minuten zijn Smart Social Media Model met ons door. Dit model is speciaal ontwikkeld voor organisaties die zonder bepaalde gedachte zijn begonnen met social media.

Duursma’s model is opgebouwd uit 7 logische stappen:

1. Social Research

Doe onderzoek naar wat er online over je wordt gezegd. Wordt er positief of negatief over je gesproken? Wie zijn je ambassadeurs en hoe veel invloed hebben zij? Zijn er klachten? Wat wil de markt? Kijk ook naar wat je concurrentie doet. Maak bij je onderzoek gebruik van betaalde of gratis tools als Topsy.com of Google Blogsearch.

2. Doel

Een goed geformuleerde missie of visie maakt voor iedereen duidelijk wie je bent en waar je voor staat. Ook het gebruik van social media zelf moet een doel hebben. Wil je bijvoorbeeld je naamsbekendheid vergroten, wil je meer betrokkenheid bij je product creëren, wil je innoveren, wil je je klantenservice verbeteren? Formuleer SMART, maar niet te strak, want dan laat je geen ruimte over om te experimenteren en spontaan iets te delen.

Aan de hand van zelf gekozen KPI’s kun je nauwkeurig meten hoe succesvol je strategie is. Met behulp van bijvoorbeeld Google Analytics, Facebook Insights of Twitonomy haal je een schat aan informatie binnen over hoe er gereageerd wordt op je uitingen via social media.

3. Doelgroep

Wie is je doelgroep en wat kun je van hen verwachten? Wat doen ze online en hoe gebruiken ze social media? Je kunt zelfs een social persona van je doelgroep maken. Omschrijf wat voor werk hij doet, wie zijn vrienden zijn en wat hem bezighoudt. Dan wordt snel duidelijk hoe je hem via social media kunt informeren en boeien.

4. Intern

Zorg binnen je organisatie dat er draagvlak is voor de inzet van social media. Helaas zien veel mensen de toegevoegde waarde niet. Vooral in een grotere organisatie is een risico dat iedereen van alles op social media plaatst: foute grappen, klantgegevens, taalfouten... Maak richtlijnen voor wat wel en niet mag.

5. Content en communicatie

Maak de doelgroep duidelijk wie je bent, waar je goed in bent, waarmee je anderen kunt helpen en wat jou onderscheidt van anderen. Deel bijvoorbeeld kennis. Dat zegt veel over je expertise en wordt sympathiek gevonden, waardoor anderen reclame voor je maken.

6. Uitvoering

Bij de uitvoering gaat het vaak alsnog fout. Er zijn drie grote struikelblokken: gebrek aan tijd, gebrek aan content en gebrek aan overzicht. Gelukkig zijn er allerlei tools om deze problemen op te lossen.

7. Meten, beheren en leren

Ondanks alle tools waarmee we van alles en nog wat kunnen meten, blijft het lastig te bepalen of je social media strategie genoeg oplevert. Wat is je ROI? Wegen de kosten op tegen de baten? Als je twijfelt, vraag je dan eens af wat er zou gebeuren als je zou stoppen met social media. Dan heb je meestal snel het antwoord op die vraag.