Er vinden grote ontwikkelingen plaatst wat betreft de online retailbestedingen in Europa. Een onderzoek van Forrester research wijst uit dat de online retailbestedingen in Europa zullen groeien met 70%. Dit komt uit op een gemiddeld percentage van 11% per jaar. De bestedingen zullen in Europa uitkomen op 191 miljard euro in 2017 tegenover 112 miljard euro in 2012.

In de VS zal de groei van de online retailbestedingen 60% bedragen, gemeten over een tijdslimiet van vijf jaar. Een kleinere groei als in Europa dus. De bestedingen in de VS groeien volgens Forrester van 231 miljard dollar in 2012 tot 370 miljard dollar in 2017. De UK is de jaren van hoogconjunctuur gepasseerd. De Britse e-commerce markt zal de komende jaren met gemiddeld 10% groeien, gevolgd door Nederland met een gemiddelde jaarlijkse groei van 9%.

Van de 17 door Forrester onderzochte Europese landen, lopen Spanje en Italië met een respectievelijke groei van 18 en 16 procent per jaar een beetje achter de groei aan. In Groot-Brittannie is het online omzetaandeel in de totale retailbestedingen het grootst. Op de voet gevolgd door Duitsland. Forrester wijst op het feit dat de groei van e-commerce steeds minder zal komen van nieuwe shoppers en steeds meer van de bestaande klanten die vaker online shoppen en ook duurdere spullen beginnen te kopen.