De ervaring leert dat couponcodes zorgen voor een betere conversie en de mogelijkheid geven om goed te meten wat de effecten zijn van on- en offline campagnes. Hoe voer je een couponcode in voor jouw webwinkel? In dit artikel beschrijft developer Glenn Glerum hoe je verschillende couponcodes in Magento kunt aanmaken.

Couponcodes

Een couponcode kun je zien als de digitale variant van een waardebon van papier. Met een couponcode kan een klant een product verkrijgen zonder betaling of met een leuke korting. Webwinkels gebruiken couponcodes om naamsbekendheid onder de doelgroep te vergroten of de verkoop van een bepaald product te stimuleren. Een veel gebruikte tactiek om klantenbinding te stimuleren is om bij een aankoop een couponcode te verstrekken voor korting op een tweede aankoop of om meerverkoop te bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan extra exemplaren indien je meer bestelt.

Een couponcode wordt door de klant gebruikt tijdens het afrekenproces in je webwinkel. Voordat je begint met het aanmaken van een couponcode, zijn er drie zaken die je voor jezelf moet verduidelijken:

Regelgegevens

Stel duidelijke regels op voor het gebruik van de couponcode. Mag een couponcode onbeperkt worden gebruikt? Of is er sprake van een limiet per klant?

Voorwaarden

Onder welke voorwaarden mag een klant deze couponcode gebruiken? Kies je er voor om de code te laten gebruiken als het subtotaal boven een bepaalde waarde ligt? Of kan een klant de couponcode gebruiken wanneer producten in de winkelwagen behoren tot een bepaalde categorie?

Acties

Als de klant de couponcode mag gebruiken, wat is er dan van toepassing? Een kortingspercentage? Gratis verzendkosten? En welke producten in de winkelwagen komen dan in aanmerking?

Aanmaken van een couponcode

Om het proces voor het aanmaken van een couponcode in Magento te verduidelijken, maken we in dit artikel gebruik van de voorbeeldcode ‘Couponcode actie X’. De couponcode is uitgegeven aan een verloting voor een goed doel. De mensen die de couponcodes in handen krijgen kunnen een gratis artikel bestellen in webwinkel x uit de categorie woonaccessoires. Er zal verder over dit artikel geen verzendkosten worden berekend.

Verder is het belangrijk om te weten dat waar je voorheen alleen per prijsregel een couponcode kon aanmaken, je nu vanaf Magento 1.7. meerdere couponcodes in één keer kunt genereren onder dezelfde prijsregel. Hier kom ik later in dit artikel op terug.

Om een couponcode aan te maken, moet je in Magento eerst een nieuwe prijsregel toevoegen bij ‘Prijsregel winkelwagen’. Deze regels worden gebruikt in het afrekenproces om te kijken of de bestelling voldoet aan bepaalde voorwaarden en of er gebruik gemaakt kan worden van een bepaalde korting.

Voor het aanmaken van een prijsregel kies je in het menu Promoties > Prijsregel winkelwagen.

afbeelding4

Afbeelding 1 - Prijsregel winkelwagen toevoegen

Het formulier voor het aanmaken van een prijsregel bestaan uit vier tabbladen (links van het formulier):

 • Regelgegevens
 • Voorwaarden
 • Acties
 • Labels

Het tabblad 'Labels' zal in dit artikel niet worden toegelicht omdat deze over het algemeen niet wordt gebruikt.

Regelgegevens

Om later te kunnen herkennen waarvoor deze prijsregel is aangemaakt, ben je verplicht een ‘Regelnaam’ op te geven. De regelnaam noem je naar de promotie actie waarvoor je de regel wilt aanmaken. Als voorbeeld gebruiken wij de titel ‘Couponcode actie X’. Ook kun je per couponactie een beschrijving opgeven als toelichting. Wil een klant gebruik maken van deze prijsregel, dan moet de status van deze prijsregel op ‘Actief’ staan en moeten de desbetreffende klantengroepen waar de couponcode voor geldt, worden geselecteerd.

afbeelding2

Afbeelding 2 - Regelgegevens    

De ‘Couponcode actie X’ is een tijdelijke actie en hiervoor wil je gebruik gaan maken van couponcodes. Je kiest dan bij coupon voor ‘Specific Coupon’. Vervolgens voer je een couponcode in bij het invoerveld ‘Kortingscode’.

Magento biedt de optie om automatisch meerdere kortingscodes te genereren, dit kun je doen ‘Use auto generation’ aan te vinken. Het daadwerkelijk genereren van de couponcodes kun je pas doen nadat het formulier is opgeslagen en later heropent. Hoe dit precies werkt wordt later in dit artikel uitgelegd.

Een couponcode kan door meerdere klanten meer dan één keer worden gebruikt. Om dit te veranderen kan je bij ‘Uses per Coupon’ aangeven hoeveel klanten gebruik mogen maken van de coupon. Dit doe je door bij ‘Uses per Costumer’ aan te geven hoe vaak een klant gebruik mag maken van de couponcode. Naast de hoeveelheid klanten en hoe vaak de coupon kan worden gebruikt door een klant, kun je ook bepalen in welke periode de coupon geldig is. Dit doe je door een ‘Vanaf datum’ en ‘Tot datum’ te specificeren. De optie ‘Prioriteit’ kun je leeg laten, dit is alleen van toepassing als er meerdere prijsregels zijn en bepaalt de volgorde waarin de prijsregels worden toegepast.

Omdat deze actie alleen voor een specifieke groep klanten is, bijvoorbeeld terugkerende klanten, kies je bij ‘Publiceren in RSS-Feed’ voor ‘Nee’. Op deze manier is de actie niet publiekelijk te zien in de RSS feed van de webwinkel, mocht deze bestaan.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de couponcode moeten op twee plekken in Magento worden gespecificeerd; bij het tabblad ‘Voorwaarden’ voor het activeren van de prijsregel en bij het tabblad ‘Acties’ om aan te geven voor welke producten de korting geldig is.

Screen Shot 2012-12-04 at 15.36.38

Afbeelding 3 - voorwaarden

Boomstructuur

Om de voorwaarden per couponcode aan te maken, moet er eerst een boomstructuur worden ingesteld. Deze boomstructuur gaat de winkelwagen bij langs om te kijken of de bestelling van de klant aan de voorwaarden voldoet. Je begint met het aanmaken van de boomstructuur door op te geven of de klant aan alle voorwaarden moet voldoen of dat één van de voorwaarden voldoende is. Bij de ‘Couponcode actie X’ is er maar één voorwaarde, namelijk de categorie waar de producten aan toebehoren, je kiest dan voor ‘Alle’ voorwaarden. Vervolgens klik je op het groene kruisje en kies je uit het keuzemenu de optie ‘Combinatie van productattributen’. Hieronder is namelijk de optie ‘Categorie’ verstopt die je nodig hebt voor de ‘Couponcode actie X’. Je klikt op het kruisje onder de toegevoegde regel, nu verschijnt er een nieuwe keuzelijst waar je onder ‘Product-attribuut’ voor ‘Categorie’ kiest.

afbeelding 3

Afbeelding 4 - Kiezen voor categorie ‘Woonaccessoires’

Door de blanco ruimte achter ‘Categorie’ aan te klikken, kun je het ID van de categorie invoeren. Ook kun je op het vierkante knopje naast het invoerveld klikken en de juiste categorie kiezen uit de lijst die wordt ingeladen. Als je de categorie hebt geselecteerd, klikt je op het groene vinkje om het lijstje weer te sluiten.

Op dit moment komen producten in de winkelwagen alleen in aanmerking voor de korting als deze behoren tot de gekozen categorie. Ze komen niet in aanmerking als ze aan meerdere categorieën toebehoren. Mocht er bij een couponcode actie producten zijn die tot meerdere categorieën behoren, dan kan er door op ‘Is’ te klikken, wat voor het woord ‘Categorie’ staat, uit een keuzelijst gekozen worden voor ‘Behoort tot’. Ook kun je er voor kiezen om niet alle artikelen in een categorie gratis aan te bieden of een korting aan mee te geven. Je kunt ook voor een enkel product kiezen. In plaats van ‘Categorie’ kies je nu voor ‘SKU’. Het product kun je op dezelfde manier toevoegen als een categorie. Dit door middel van een ID of door middel van een lijst die wordt ingeladen.

Acties

Screen Shot 2012-12-04 at 15.37.18

Afbeelding 5 - Opties voor het updaten van de prijzen

Voor de ‘Couponcode actie X’ wil je dat de artikelen gratis worden aangeboden. Dit doe je door bij ‘Toepassen’ te kiezen voor ‘Korting (Percentage van productprijs)’ en bij ‘Kortinggrootte’ 100 in te vullen wat als percentage wordt herkent. Ook kun je bepalen hoeveel producten een klant met deze code kan kopen, dit doet je door ‘Maximum Qty Discount is Applied To’ in te vullen. Let op; als dit veld leeg wordt gelaten, wordt de korting voor alle producten die aan de nog op te geven voorwaarden voldoen, toegepast.

Bij verzendkosten kun je kiezen tussen twee opties:

 1. Door dezelfde korting toe te passen op de verzendkosten
  Dit kun je doen door bij ‘Apply to Shipping Amount’ te kiezen voor ‘Ja’.
 2. Te kiezen voor ‘Gratis verzending’
  De tweede optie is kiezen voor een ‘Gratis verzending’ en aan te geven of dit voor de hele winkelwagen geldt of alleen voor de producten waarop de prijsregel van toepassing is.

In ons voorbeeld maakt het niet zoveel uit welke optie je kiest. Bij ‘Apply to Shipping Amount’ zou de korting van '100%' ook worden toegepast op de verzendkosten. Mocht de korting in de toekomst veranderen, dan is het beter om te kiezen voor ‘Gratis verzending’ met de optie 'Alleen voor betreffende artikelen'.

Het laatste formulier veld ‘Stop Further Rules processing’ heeft te maken met de ‘Prioriteit’. Als deze op ‘Ja’ staat, dan worden prijsregels met een lagere prioriteit die na deze prijsregel komen genegeerd.

Screen Shot 2012-12-04 at 15.37.59

Afbeelding 6 - Het  aanmaken van een boomstructuur voor producten waar de prijsregel van toepassing is

Wat nu nog resteert is het aangeven welke producten in de winkelwagen van de klant in aanmerking komen voor deze korting. Dit gaat op dezelfde manier als eerder bij het tabblad ‘Voorwaarden’. De boomstructuur die hier moet worden aangemaakt is bijna precies het zelfde als bij ‘Voorwaarden’ alleen kies je hier een stapje eerder voor ‘Categorie’.

Als je de prijsregel nu opslaat, dan kan de couponcode worden gebruikt. Als je eerder onder het tabblad ‘Regelgegevens’ hebt gekozen om het vinkje ‘Use Auto Generation’ aan te vinken (wat alleen mogelijk is vanaf Magento 1.7.),  kun je  ook kiezen voor ‘Sla op en ga verder met bewerken’. Wanneer het formulier klaar is met opslaan kun je verder gaan met het genereren van meerdere kortingscodes.

Controleren van de couponcode

Als je klaar bent met het toevoegen van de couponcode, dan kan een klant deze gebruiken tijdens het afrekenproces. Je zal zien dat wanneer een klant naast de producten waarvoor de korting geldt, ook andere producten heeft toegevoegd aan het winkelwagentje. De korting alleen zal worden gerekend over de producten die voldoen aan de, voor de coupon gespecificeerde, voorwaarden.

afbeelding1 700

Afbeelding 7 -  Voorbeeld van een checkout pagina waar een couponkorting van het subtotaal is afgetrokken.

Genereren van meerdere couponcodes

Met Magento 1.7. is het mogelijk om meerdere couponcodes te genereren. Als je eerder onder het tabblad ‘Regelgegevens’ hebt gekozen om het vinkje ‘Use Auto Generation’ aan te zetten en nu de prijsregel opent om te bewerken, dan is er een nieuw tabblad bij gekomen genaamd ‘Manage couponcodes’. Dit tabblad is altijd aanwezig bij een bestaande prijsregel, maar kan alleen worden gebruikt wanneer ‘Use Auto Generation’ aan staat.

Screen Shot 2012-12-04 at 15.38.30

Afbeelding 8: Genereren van meerdere kortingscodes

Bij ‘Coupon Qty’ geef je aan hoeveel codes je wilt genereren en bij ‘Code Length’ hoe lang deze moeten zijn. Bij ‘Code Format’ kun je opgeven of er een voorkeur is voor alleen alfabetische codes, numerieke codes of beide. Vervolgens kan je aangeven bij ‘Code Prefix’ of de code met een bepaalde tekst moet beginnen en bij ‘Code suffix’ kun je aangeven waar de code mee moet eindigen. Als je een code wilt genereren waar bij om de N aantal tekens een “-” wordt geplaatst, bijvoorbeeld zoals bij deze couponcode: azYhu-12kUl-12kjLo, vul dan het aantal tekens in voor N bij ‘Dash Every X Characters’. Als je de eisen waar de codes aan moeten voldoen hebt gespecificeerd, druk je op de knop ‘Genereren’. Na enkele minuten zal het overzicht worden gevuld met de gegenereerde kortingscodes en de huidige status.

Extra Informatie om niet te vergeten

Er wordt nog steeds BTW gerekend

Normaal gesproken wordt er bij het gebruik van een kortingscode nog steeds BTW gerekend. Mocht het zo zijn dat het product geheel gratis is wanneer een kortingscode wordt ingevoerd, dan komt de BTW ook te vervallen. Er moet dan een instelling worden gewijzigd via het Admin Paneel van Magento. In het menu van het Admin Paneel ga je naar Systeem > Configuratie wanneer er een menu aan de linkerkant in beeld komt met meerdere opties, dan kies je onder het kopje ‘Verkoop’ voor de optie ‘BTW’. Op de BTW pagina zie je verschillende kopjes die je kunt open klikken, klik het kopje ‘Berekening Instellingen’ open. In het formulier dat wordt getoond zie je verschillende opties, één daarvan is de optie ‘Bereken Korting Op Prijzen’. Als deze op exclusief staat, dan wordt de korting niet over de BTW heen gerekend. Als je deze optie op inclusief zet, dan gebeurt dit wel. Kies na het wijzigen voor ‘Configuratie opslaan’ rechtsboven het formulier.

Help! Mijn couponcode werkt niet!

Als je net toegevoegde couponcode niet werkt, controleer dan het volgende:

 • Voor dat je met de instellingen van de prijsregel gaat stoeien, probeer eerst alle indexes opnieuw te indexeren.

Dat doe je door in het menu in het Magento Admin Paneel te kiezen voor Systeem > Index Management. Op deze pagina kies je in de balk, net boven de kopjes van het overzicht, voor ‘Alles selecteren’. Controleer of het keuzemenu naast de ‘Verstuur’ knop ingesteld staat op ‘Reindex Data’ en klik op verstuur. Het kan enkele minuten duren voordat Magento klaar is met het opnieuw aanmaken van de indexen. Controleer de pagina op een later tijdstip of bij alle indexes in het overzicht de status op ‘Ready’ staat.

 • Controleer of de voorwaarden kloppen, probeer de voorwaarden te vereenvoudigen of weg te halen om te controleren of de coupon überhaupt wel werkt.
 • Als je een couponcode hebt getest en je hebt er tijdens het aanmaken van deze couponcode voor gekozen dat de code alleen geldig is voor één klant, dan zal de code daarna niet meer werken.
 • Als je zoals hierboven niet hebt gekozen voor een beperkt aantal klanten die de coupon mogen gebruiken, controleer dan of je het gebruik per klant hebt beperkt voor de coupon. Stel, je hebt ingesteld dat de coupon door tien verschillende klanten kan worden gebruikt. En je stelt hierbij ook in dat de couponcode per klant maar een keer per klant mag worden gebruikt. Dan kan het zijn dat wanneer jij de couponcode wilt testen de code het niet doet. Je hebt de code dan namelijk al gebruikt en is deze verder alleen nog maar voor negen andere klanten bruikbaar.

Ik kan geen coupon code voor één product toevoegen want ik zie geen SKU tussen de opties

Als ‘SKU’ niet tussen de lijst met opties is te vinden onder ‘Combinatie van product attributen’, dan moet dit attribuut eerst worden aangepast. In het menu van het Magento Admin Panel kies je dan voor Catalogus > Attributen > Beheer Attributen. Zoek dan bij de kolom ‘Attribute code’ op ‘SKU’. Een formulier voor dit attribuut wordt dan geopend. In het formulier onder het kopje ‘Eigenschappen front-end’ zet je het veld ‘Gebruik voor Promotie-regel voorwaarden’ op ‘Ja’. Na het opslaan komt het veld ‘SKU’ beschikbaar om te gebruiken bij de prijsregels.

4 Comments