Nu nieuwe media stevig geworteld zijn in de samenleving, verschuift de technische aandacht ervan steeds meer naar de inhoud. De effectiviteit van beeldschermteksten wordt daarbij steeds belangrijker. Het schrijven van een goede webtekst hangt samen met inzicht in het communicatieproces bij internetsites.

Webteksten zijn kernachtig

De beperkingen van het beeldscherm en de gelaagdheid van websites vragen om een specifieke schrijfstijl. Die laat zich kenmerken als ‘kernachtig’. In het schrijfproces moeten de boodschap, het doel en de verwoording verder uitgekristalliseerd worden dan bij gedrukte media.

Webteksten zijn helder en overzichtelijk

Lezen op scherm is lastiger dan van papier. Onderzoeken zouden uitwijzen dat het lezen van beeldscherm 25 procent langzamer gaat dan het lezen van gedrukte tekst. Webteksten dienen daarom vooral helder en overzichtelijk te zijn. Dat wil zeggen: beknopt, toegankelijk geschreven en voorzien van een duidelijke structuur, in korte blokken, met logische verbanden.

Omdat de lezer bij schermteksten nog meer scant dan bij gedrukte media, hebben webteksten sterke herkenningspunten nodig. Ook het veelvuldig gebruik van witregels is aan te bevelen.

Snelle informatievoorziening

Internet wordt vooral gebruikt als informatiebron. Hierbij wil de bezoeker zo snel mogelijk weten of hij de gewenste informatie op de site zal vinden, of denkt die te zullen aantreffen. Anders bestaat het gevaar dat hij afhaakt. Hetzelfde geldt als hij zoekt naar aangeboden goederen en diensten.

Omdat de bezoekers op de homepage binnenkomen, is het van belang dat de homepage de kernboodschap bevat. Hier wordt bepaald of hij binnen de website verder zal navigeren.

Verschuiving doelgroepen

De homepage heeft doorgaans een publieksgericht karakter. Naarmate de bezoeker dieper in de website doordringt is er in de eerste plaats veelal sprake van een verschuiving van publieksgroep naar doelgroep, waarna de doelgroep steeds verder gesegmenteerd kan worden. Als gevolg van deze gelaagdheid kunnen de stijlregisters binnen een website behoorlijk verschillen. Dit is wenselijk om de boodschap bij de diverse doelgroepen met effect te kunnen afleveren.

Lezer kiest zelf zijn route

Hoewel tekstblokken standaard bestaan uit een lead, een kern en een slot, is dat bij websteksten minder het geval. Weliswaar gaat het er om, hoe de bezoeker met gebruik van links door de website wordt geloodst om de doelstelling van de site te realiseren, echter, binnen de aangeboden navigatiemogelijkheden kiest hij zelf zijn route. Iedere tekst(pagina) kan daarom de laatste zijn.

1 Comment