Naast producten en categorieën bestaat een shop vaak uit een aantal CMS-pagina’s. In de Community-editie van Magento zijn deze al aanwezig. Enterprise heeft twee extra features: “Version Control” en “Hierarchy”. Met deze nieuwe functionaliteiten is er meer controle over de content van de webshop. Het komt wel eens voor dat een webshop-beheerder een CMS-pagina bewerkt en vervolgens ontdekt dat er iets niet klopt met de content of opmaak van de pagina. In het ergste geval is er zelfs content verwijderd. Met “Version Control” hoeft dit niet meer te gebeuren. Ook kan er met versiebeheer van tevoren een nieuwe versie van een CMS-pagina worden gemaakt die niet direct live staat, bijvoorbeeld voor een tijdelijke actie of voor een feestdag.

De functionaliteit “Hierarchy” maakt het mogelijk om pagina’s aan elkaar te koppelen via een boomstructuur. Vervolgens kunnen er verschillende manieren van navigeren tussen deze CMS-pagina’s worden toegevoegd. Alles wat je altijd al wilde weten en nooit durfde te vragen over deze twee functionaliteiten vind je in dit artikel.

Basisfunctionaliteiten

Zoals gezegd kunnen er ook CMS-pagina’s in Magento Community worden aangemaakt, maar biedt Enterprise meer mogelijkheden. Als je in Community een pagina aanpast, wordt deze aanpassing direct in de webshop doorgevoerd. Ook kun je in Community geen relaties leggen tussen verschillende CMS-pagina’s. Met de features “Version Control” en “Hierarchy” kan dat wel.

Version Control

In Magento Enterprise vinden we bij CMS-pagina’s de functionaliteit “Version Control”. Hiermee kun je verschillende versies van een pagina maken. Versiebeheer is handig wanneer je een fout hebt gemaakt en terug moet naar de vorige versie van de pagina. Ook is dit feature erg handig als je alvast wijzigingen wilt aanbrengen voor een nieuwe versie van de pagina en die pas later online wilt zetten. Als “Version Control” is ingeschakeld voor een CMS-pagina, verdwijnen de tabbladen “Content”, “Design” en “Meta Data” en wordt het tabblad “Versions” getoond. Binnen een versie is het dan mogelijk om de “Content”, “Design” en “Meta Data” aan te passen. Er kunnen verschillende “Versions” worden opgeslagen, bijvoorbeeld voor een nieuwe opzet van de pagina of een speciale versie voor een feestdag. Een versie van een CMS-pagina kan meerdere “Revisions” bevatten. Er wordt een revisie gemaakt van iedere opgeslagen bewerking aan CMS-pagina’s met versiebeheer. Mocht je dus een fout maken, dan kun je gemakkelijk teruggaan naar de vorige revisie en als je alvast aan een nieuwe revisie van de pagina wilt werken, kun je zelf bepalen wanneer die wordt gepubliceerd.

versions.png

Versions

Je kunt verschillende versies van een pagina maken, bijvoorbeeld een speciale versie voor een nieuwe opzet van de pagina voor de feestdagen of een specifieke actie. Een versie bestaat uit een “Name”, “Access level” en een “Owner”. Via “Access Level” bepaal je wie deze versie van de CMS-pagina mag bewerken.

  • Private, alleen de “Owner” kan de versie bewerken
  • Protected, alleen admin gebruikers met “Publish Revision” rechten kunnen de versie bewerken
  • Public, alle admin gebruikers met “CMS Page” rechten kunnen de versie bewerken

Revisions

Een versie kan bestaan uit meerdere revisies. Zodra een revisie wordt bewerkt, maakt Magento een nieuwe revisie aan. Op deze manier raak je nooit meer content kwijt. Je kunt zelf aangeven welke revisie getoond moet worden in de webshop. Fout gemaakt? Je maakt gewoon een vorige revisie actief. Wil je wijzigingen aanbrengen die nog niet actief moeten zijn, dan maak je een revisie aan die je niet publiceert. Ook biedt Magento Enterprise een preview functionaliteit waarmee je kunt bekijken hoe een bepaalde revisie er in de webshop uitziet. Dankzij deze functionaliteiten heb je meer grip op de content van de webshop.

Samenvattend

Met “Version Control” kunnen er verschillende versies van een pagina worden gemaakt. En als je “Revisions” gebruikt, kun je nooit meer per ongeluk content kwijtraken. Ook kun je van tevoren werken aan revisies die pas later worden gepubliceerd.

Hierarchy

Met de functionaliteit “Hierarchy” kun je CMS-pagina’s ordenen in een boomstructuur. Via deze boomstructuur kan een pagina worden getoond in het hoofdmenu, kan een navigatieblok op de pagina worden getoond en kan een paginering aan de pagina’s worden toegevoegd.

CMS Hierarchy

Opnemen in hoofdmenu

Vergeleken met Magento Community is het in Enterprise gemakkelijker om een CMS-pagina aan het hoofdmenu toe te voegen. Het enige dat je hoeft te doen, is de pagina in de boomstructuur van “Hierarchy” plaatsen en de optie “Show in Navigation Menu” instellen op “Yes”. De CMS-pagina zal dan aan het hoofdmenu worden toegevoegd. De enige beperking waarmee je rekening moet houden, is dat CMS-pagina’s alleen aan het einde van het hoofdmenu kunnen worden toegevoegd. Eerst komen alle categorieën en daarna de CMS-pagina’s. Subpagina's die aan de hierarchie zijn toegevoegd, worden automatisch in het submenu bij het hoofdmenu opgenomen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld heel handig een klantenservice-sectie met meerdere subpagina’s opzetten. Deze CMS-pagina’s zijn vervolgens direct vanuit het hoofdmenu beschikbaar.

Navigatieblok op de pagina

In het voorbeeld van de klantenservice-sectie is het gemakkelijk navigeren als alle bijbehorende pagina’s in de sidebar worden getoond. Met de functionaliteit “Hierarchy” kun je zo’n navigatieblok op de pagina plaatsen. Je kunt zelfs aangeven of je deze aan de linkerkant, rechterkant of boven de content wilt tonen. Ook kun je zelf bepalen of alleen de subpagina’s moeten worden getoond of ook de pagina’s die op hetzelfde niveau zitten.

Paginering

Als meerdere CMS-pagina’s in een bepaalde volgorde gelezen moeten worden, bijvoorbeeld in een handleiding, is het wenselijk een paginering toe te voegen, zodat de lezer gemakkelijk naar de volgende pagina kan navigeren. Dit doe je met de optie “Pagination Options for Nested Pages”.

De mogelijkheden in beeld

In onderstaande afbeelding is linksboven de boomstructuur te zien. Voor de CMS-pagina “Customer Service” is aangegeven dat deze is opgenomen in het hoofdmenu (roze), dat het menu in de sidebar wordt geplaatst (blauw) en dat de paginering onderaan de CMS-pagina wordt toegevoegd (groen).

hierarchie.png

Samenvattend

Met de functionaliteit “Hierarchy” in Magento Enterprise heb je de mogelijkheid om CMS-pagina’s te sorteren/groeperen. Hierbij horen opties om pagina’s aan het hoofdmenu toe te voegen of een navigatie op de pagina te tonen door middel van een menu en/of paginering. Hiermee is het onderhoud van de webshop een stuk meer geautomatiseerd. Wordt een pagina toegevoegd aan de boomstructuur, dan verschijnt deze ook direct overal in de webshop.

Dit is een artikel uit de reeks “Haal het beste uit uw Magento Enterprise Webwinkel