Dit artikel beschrijft de mogelijkheden van “Private Sales” in Magento Enterprise. Verder wordt er ingegaan op de mogelijkheden van de modules “Category Permissions” en “Website Restrictions”, die goed aansluiten bij de opties van “Private Sales”, maar ook los daarvan inzetbaar zijn. Eerst volgt er een korte uitleg van de modules. Vervolgens zullen we dieper ingaan op de modules en uitleggen hoe je Magento kunt configureren voor specifieke toepassingen.

Private Sales

Met deze functie stel je verkooprestricties in voor bepaalde producten. Dit kan zowel in een extra winkelzicht als in een bepaalde categorie. De term “private sales” wordt wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Het idee achter deze module is namelijk dat je bepaalde producten niet meer zomaar aan iedereen verkoopt. Als je binnen een website een product in een “private sale” plaatst, is het niet meer te koop voor andere klanten. Als je voor bepaalde klantengroepen alleen maar andere prijzen wilt hanteren, kan dit gewoon door een prijs per klantengroep in te stellen en/of door specifieke prijsregels te maken.

Private Sales zijn dus echt bedoeld voor een exclusieve verkoop van bepaalde producten en kunnen vaak uitstekend gecombineerd worden met een bepaald “Event”.

De verkooprestricties worden over het algemeen per klantengroep of op een complete “private” website ingesteld. Om producten uit een “Private Sale” te kopen, kunnen klanten elkaar uitnodigen, maar je kunt ook uitnodigingen versturen via de Admin.

Catalog Events

"Nog maar twee plaatsen beschikbaar!" of "Op=op". Het is een marketingtrucje dat je waarschijnlijk bekend in de oren klinkt. Het creëren van schaarste is een krachtig beïnvloedingswapen. Binnen Magento kan daarvoor de module Catalog Events worden ingezet.

Catalog Events is het onderdeel waarbij er binnen Private Sales voor een bepaalde datum verkooprestricties op een bepaalde categorie kunnen worden gezet. Producten die gekoppeld zijn aan een event, zijn alleen te koop gedurende het event. Het is mogelijk om meerdere events achter elkaar te plannen. Daarbij kan de bezoeker zien welke events in de toekomst zullen plaatsvinden.

Aandachtspunten bij “Catalog Events”

  • Zodra een product in een categorie met een “event” is geplaatst, is het helemaal niet meer te koop als het event is afgelopen. Om het product weer te kunnen verkopen via de normale categorieën, moet je het product uit de categorie halen en/of het event verwijderen en/of de eventcategorie zelf verwijderen.

Website Restrictions

Met deze module is het mogelijk om bepaalde websites en/of winkelzichten af te schermen voor het publiek. Dit moet je eigenlijk zien als een extra verkoopkanaal voor de producten waarvoor je losse marketingacties opzet.

Aandachtspunten bij het instellen van “Website Restrictions”

  • Als in Magento de klantaccounts voor alle websites gedeeld zijn, kunnen alle bestaande gebruikers ook direct inloggen op website met de restrictions.
  • Als de klantaccounts per website gedeeld zijn, zal de gebruiker per website zijn accountgegevens, adressen, wachtwoord e.d. moeten invullen/bijhouden.
  • Winkelwagens kunnen niet worden gedeeld tussen verschillende websites.
  • Het is niet mogelijk om een reeds bestaande gebruiker uit te nodigen voor een andere klantengroep. (Je kunt via de admin wel de klantengroep veranderen, maar daar wordt de gebruiker niet over geïnformeerd).
  • Een gebruiker kan slechts deel uitmaken van 1 klantengroep.

Category Permissions

Met deze module stel je “private sales” in voor bepaalde categorieën. Je kunt instellen welke klantengroepen toegang hebben en welke mogelijkheden zij hebben in afgeschermde categorieën (browsen, productprijzen zien, toevoegen aan de winkelwagen). Verder biedt deze module de mogelijkheid om producten uit afgeschermde categorieën voor bepaalde klantengroepen uit de zoekresultaten te houden.

“Website Restrictions” of “Category Permissions”?

Website Restrictions zijn zeer geschikt voor het opzetten van speciale winkels voor geregistreerde klanten. Er kan een beleving ontwikkeld worden voor deze winkel en hiermee voelt de klant zich ‘uniek’ of ‘een speciale gast’. Het nadeel is dat het opzetten van dergelijke winkelzichten de nodige tijd in beslag zal nemen. De categorieën die onder dit winkelzicht vallen, kun je bovendien afzonderlijke permissies geven. Dit is echter niet noodzakelijk omdat de winkel in zijn geheel afgeschermd is.

Category Permissions zijn meer geschikt voor de toepassing van exclusiviteit: je kunt een webshop hiermee semi-exclusief maken.

Invitations

Dit is het onderdeel binnen Private Sales waarbij bezoekers kunnen worden uitgenodigd voor een “private sale”. Hierbij kunnen bezoekers elkaar uitnodigen (dit kun je desgewenst ook uitschakelen). Daarnaast is het ook mogelijk om meerdere uitnodigingen tegelijk te versturen vanuit de admin.

Hoe maak je Private Sales aan binnen Magento?

Laten we de theorie eens in de praktijk brengen. Zoals bij voorgaande blogartikelen gaan we gebruikmaken van een demowinkel die draait op Magento Enterprise. Binnen deze winkel zijn er demoproducten aanwezig. Ook zijn er al klantengroepen aangemaakt.

Klantengroepen worden aangemaakt via [Customers > Customer Groups].

Hieronder volgt een overzicht van de klantengroepen die binnen deze webshop zijn aangemaakt.

Binnen de demowinkel bestaat de categorie ‘VIP’. Deze categorie is nu voor elke klantengroep en niet-ingelogde klanten (die ook een klantengroep zijn) te benaderen.

Zoals de naam al aangeeft, gaan we deze categorie meer exclusief maken voor een klantengroep genaamd ‘VIP Members’. Straks kunnen alleen VIP’s producten uit deze categorie kopen. De andere bezoekers kunnen deze producten wel bekijken, zodat ze weten wat ze als VIP zouden kunnen kopen.

Het instellen van de Category Permissions gaat in de admin via [Catalog > Categories > Manage Categories]. Hier klikken we aan de linkerkant op de VIP-categorie en daarna op Category Permissions. Voor het aanmaken van een nieuwe permissie klikken we op ‘New permission’.

Er kan nu een aantal opties ingesteld worden:

Website: Als de webshop uit meerdere winkels bestaat die van dezelfde categorie gebruikmaken, kan hier de winkel ingesteld worden. Customer Group: Uiteraard stellen we hier de klantengroep ‘VIP Member’ in.

Voor de onderstaande drie opties kunnen er standaardinstellingen worden gedaan in de systeemconfiguratie via [System > Configuration > Catalog > Category Permissions].

Browsing Category: Hier kan worden ingesteld of een klantengroep de Category mag bekijken of niet via ‘Allow’ of ‘Deny’. In dit voorbeeld vinken we de optie ‘Allow’ aan. Om de standaardinstellingen in de systeemconfiguratie hier te laten gelden, moeten we ‘Use parent’ aanvinken. Display Product Prices: Net als bij ‘Browsing Category’ kan hier ook voor de productprijs worden bepaald of de klantengroep deze mag zien. We willen uiteraard de prijs tonen aan de VIP-klanten en vinken dus ‘Allow’ aan. Add to Cart: Hier kan worden ingesteld of de VIP-klanten het product mogen toevoegen aan hun winkelwagen. Deze optie wordt op ‘Allow’ ingesteld.

Nu gaan we nog een nieuwe permissie toevoegen. Dit keer stellen we de ‘Customer Group’ in op ‘NOT LOGGED IN’, de ‘Browsing Category’ op ‘Allow’ en de ‘Display Product Prices’ op ‘Deny’. Doordat deze laatste op Deny staat, is het toevoegen aan de winkelwagen automatisch niet meer mogelijk.

Als de instellingen eenmaal opgeslagen zijn, zal de productpagina van een product in de VIP-categorie voor de niet-ingelogde klant er als volgt uitzien:

Voor de VIP-klant ziet het er als volgt uit. De mogelijkheid voor het toevoegen aan de winkelwagen en de prijs zijn nu wel zichtbaar:

Hoe maak je een Catalog Event aan?

Catalog Events kunnen alleen worden toegepast op een categorie en niet op een specifiek product. In dit voorbeeld gebruiken we wederom de VIP-categorie.

Via de admin gaan we naar [Catalog > Categories > Catalog Events]. Klik op ‘Add Catalog Event’. Vervolgens wordt er een overzicht getoond van alle categorieën binnen de webwinkel. We klikken op ‘VIP’. Nu kunnen onderstaande opties worden ingevuld:

Start Date/End Date: Voor het instellen van de start- en einddatum van het event. Image: Hier kan een afbeelding worden toegevoegd. Deze afbeelding kan worden getoond in een Catalog Events Carousel Widget. Het aanmaken van widgets gaat via een aparte module, waar we nu niet dieper op ingaan. Ga voor meer informatie over widgets naar http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/tutorial-creating-a-magento-widget-part-1Sort Order: Bij meerdere vergelijkbare events kan hier de prioriteit van de volgorde worden aangegeven. Display Countdown Ticker: Hier kun je kiezen op welke locaties binnen de webshop je een countdown wilt tonen. We vinken de optie ‘Product Page’ aan.

We klikken daarna op ‘Save’ om het event op te slaan. Als we nu gaan kijken in de webshop, zien we het volgende bij een product uit de VIP-categorie:

In dit voorbeeld eindigt het event over ruim 23 uur. Daarna zal het product niet meer te koop zijn.

Hoe pas je een Website Restriction toe?

Om een webshop exclusief benaderbaar te maken voor geregistreerde klanten, stel je de opties onder Website Restrictions in via [System > Configuration > General > Website Restrictions]:

Access Restriction: (De)activeren van de Website Restriction. Restriction Mode: Instellen van de restrictie. Startup Page: Welke pagina moet als eerste worden getoond? De landing page of de loginpagina? Landing Page: Als er is gekozen voor de landing page, vul je hier de naam in. HTTP Response: Als de website gesloten is, kan hier de melding worden ingesteld die moet worden getoond.

Hoe worden invitations verstuurd?

Uiteraard willen we de klanten attenderen op de Private Sale. Het is mogelijk om klanten uit te nodigen en klanten kunnen elkaar uitnodigingen sturen. Zo kan een VIP-klant een vriend of kennis een VIP-klant laten worden.

De klant kan uitnodigingen versturen via zijn eigen account en webshop-eigenaren doen dit in de admin via [Customer > Invitations > ‘+ Add Invitations’].

Tip: Als webshopeigenaar kun je de standaard uitnodigingse-mail aanpassen door een speciale e-mailtemplate aan te maken in de admin via [Newsletter > Newsletter Templates]. Deze e-mailtemplate stel je vervolgens in onder [System > Configuration > Invitations > Email > Customer Invitation Email Template].

Private Sales niet verwarren met Catalog Price Rules

Tussen Private Sales en Catalog Price Rules bestaat een verschil dat sommige webshopeigenaren over het hoofd zien. Het is niet mogelijk om via Private Sales hetzelfde product goedkoper aan te bieden bij de VIP-klant dan bij andere bezoekers. Private Sales maken een categorie exclusief, maar het is mogelijk dat de producten onder meerdere categorieën vallen en dat de prijs nog wel zichtbaar is voor de andere bezoekers. Deze bezoekers zullen dan dezelfde prijzen zien. Als je producten aan bepaalde klantengroepen goedkoper wilt aanbieden, kun je gebruikmaken van Catalog Price Rules.

Conclusie

Private Sales is een krachtige marketingtool. Je creëert exclusiviteit en het is een sterk middel om je online te onderscheiden en meer geregistreerde klanten te genereren. Door de toepassing van Catalog Events, die zowel afzonderlijk als in combinatie met Private Sales kunnen worden ingezet, ontstaat er schaarste: een uiterst krachtig beïnvloedingswapen.

http://vimeo.com/4440699 (9:35) https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IWvG5nlSYTg (2:34)

Dit is een artikel uit de reeks “Haal het beste uit uw Magento Enterprise Webwinkel