Op ons kantoor in Groningen doen we meer dan alleen mooie dingen maken voor onze klanten. We zijn daarom ook graag gastheer van interessante activiteiten, wat we “Ook bij MediaCT” doen. Zo mochten we AgileHubNoord ontvangen. AgileHubNoord is een onafhankelijke netwerkorganisatie die als doel heeft om Agile-professionals uit Noord-Nederland met elkaar te verbinden, en kennis met elkaar te delen. 

Bij MediaCT werken we iedere dag met Scrum en het Agile gedachtengoed. We waren daarom 7 maart graag voor de tweede maal gastheer van hét noordelijke netwerk van Agile professionals: de AgileHubNoord Meetup. In deze editie stond de Product Owner centraal. Wat maakt nou een goede Product Owner? Waar moet hij / zij kennis van hebben? Welke technieken kun je als Product Owner toepassen om je werk prettiger en waardevoller te maken?  Erg interessant voor ons MediaCT’ers, omdat wij voortdurend met de Product Owner rol te maken hebben. Tijd voor een verslag door Rieks Visser.

agilehub-1.jpg

De deelnemer als stakeholder

De meetup werd gefaciliteerd door Marcel Wilmink, een ervaren Agile Coach momenteel werkzaam bij de Wageningen University. De sessie werd direct interactief afgetrapt. Door de Liberating Structure 1-2-4-all werden de vraagstukken van het publiek in kaart gebracht met als kernvraag: “Wat zou je vanavond over Product Ownership willen leren?”  

Na deze eerste inventarisatie werd er via de Mentimeter app gestemd op de favoriete onderwerpen van de deelnemers. Hierin zat gelijk een eerste les verstopt. In de woorden van Marcel: “Als product owner van deze samenkomst, laat ik jullie deelnemers als stakeholders afstemmen wat voor jullie vanavond de meeste waarde heeft.” Als Marcel’s stakeholders, kozen we voor deze top 4 van onderwerpen:

  1. Stakeholder Management

  2. Product Owner: rol en verantwoordelijkheid

  3. Value Management

  4. The Dark Side of the Product Owner

2-backlog-mentimeter.jpg

Maar, eerst was het tijd voor pizza! Op een lege maag komt de moderne Product Owner immers niet heel ver.

Stakeholder Management

Verfrist en voldaan gingen we aan de slag met het eerste onderwerp: stakeholder management. Dit onderwerp stond met een flinke voorsprong op plek 1, en dat is niet zo gek. Als eindverantwoordelijke en beslissingsnemer over het product, wil iedere stakeholder iets van de product owner gedaan krijgen. Vaak ook, hebben deze stakeholders invloedrijke posities in een organisatie. Ze zijn autoriteit gewend en willen dat graag laten gelden om hun wensen voor het product voorop te krijgen. We doken daarom in ‘stakeholder mapping’. Met deze tool breng je je stakeholders in kaart en verkrijg je inzicht in hoe je deze het beste kunt managen.

3-stakeholder-map.jpg

Bron: Mindtools

Op deze matrix verdeel je je stakeholders op twee assen:

  1. Hebben ze veel of weinig invloed en macht (verticaal).

  2. Hebben ze veel of weinig belang en interesse (horizontaal).

De uitkomst laat zien hoe je de stakeholders, afhankelijk van hun positie, het beste kan managen. Ook is het mogelijk om met een kleur of icoontje aan te geven, wat de attitude van de stakeholder richting het product is. Zijn ze positief, negatief, maakt het ze niet uit? Een van de belangrijkste lessen was toch wel om op te passen als Product Owner met wie dit wordt gedeeld! Niet iedere stakeholder vindt het leuk te zien dat ze als ‘veel belang, weinig invloed, en een negatieve insteek’ gemarkeerd worden.

Met invloed en belang van de stakeholders in kaart, zoomden we in op het verzamelen en managen van hun wensen. Liberating Structures kwamen nogmaals voorbij als een effectieve manier om de kennis van een groep te bundelen en filteren. Hiermee is het mogelijk om het proces te faciliteren en afhankelijkheden en gevolgen inzichtelijk te maken voor stakeholders. Op deze manier worden de gemaakte keuzes door alle betrokkenen “gedragen”.

Als laatste onderdeel van dit onderwerp pakten we een stukje soft-skills mee. De Product Owner moet regelmatig zijn visie en keuzes aan de organisatie kunnen verkopen. Een stukje storytelling en persuasion. Via “The Science of Persuasion” bespraken we als groep manieren om anderen over te halen, zonder ethisch volledig de mist in te gaan.

Nog snel even over de Product Owner zelf dan.
We zijn goed de diepte in gegaan, en dat valt te zien op de klok. Er is nog een half uur over, en we besloten als groep nog kort in het tweede onderwerp te duiken: de rol van de Product Owner.

De term Product Owner komt uit Scrum. Waar voorheen de business en product visie vertegenwoordigd werd door een product manager buiten het team, plaatste Scrum deze met de Product Owner direct in het team. Korte lijnen, zodat development en business voortdurend in dialoog blijven en samen hun doelen halen. Tegenwoordig zie je beide rollen nog vaak terug, waar de product manager dan vaak een (Chief) Product Owner genoemd wordt. Verschillen zijn soms te zien in de focus van de rol. Ligt deze meer op team en backlog niveau, of meer richting strategie, productvisie en stakeholders?

 
5-po-framework-roman-pichler.jpg
 


Bron: Roman Pichler

Uiteindelijk heeft een Product Owner idealiter kennis van beide gebieden. We sluiten daarom af met het Product Management Framework van Roman Pichler. Hierin worden de verschillende disciplines beschreven die binnen product management en ownership aan bod komen. Iedere Product Owner heeft zo zijn specialisme, dit framework maakt inzichtelijk waarmee je je ‘gereedschapskist’ kan uitbreiden.

6-kennis-ahn.jpg


Ter afsluiting brachten we als groep onze eigen kennis in kaart. We hingen Post-it’s met disciplines en technieken bij de overeenkomstige onderwerpen binnen het framework. Waar de afbeelding van het framework wat overweldigend was (‘moet ik dit allemaal kunnen?’), brengt deze oefening een mooi contrast

7-po-kennis.jpg

We weten en kunnen allemaal al superveel! Als netwerk in het Noorden kunnen we elkaar helpen met het versterken van deze expertises en Product Ownership naar het volgende niveau tillen. Een mooie noot om de Meetup op te beëindigen en nog even na te borrelen. Veel dank aan Marcel Wilmink voor het faciliteren van deze interactieve, leerzame Meetup!