Al sinds de introductie is dit een van de functies die Magento Enterprise onderscheidt van de Community versie. Met Store Credit kunt u een saldo koppelen aan een klantaccount, zodat de klant het kan gebruiken om een nieuwe bestelling of een deel daarvan af te rekenen. Dit artikel beschrijft hoe en waarom u deze Magento-functionaliteit in uw webshop kunt toepassen.

CONVERT RETURNS INTO FUTURE SALES WITH STORE CREDIT With Enterprise Edition, you have the option of offering customers store credit in lieu of returns. You can offer to apply the value of their refund toward a future purchase or refund it into their accounts.

Toepassingen

De meest voor de hand liggende manier om Store Credit te gebruiken is om retourzendingen niet contant terug te betalen, maar in Store Credit. Op die manier bent u er zeker van dat de klant het saldo weer in uw webshop zal besteden. Een andere toepassing is om een bedrag toe te voegen aan het account van de klant als er sprake is van een verkeerd geleverd product. Ook kunt u de functie gebruiken bij een prijsvraag of loting waarbij klanten shoptegoed kunnen winnen.

Klanten kunnen Store Credit gebruiken om Gift Cards om te wisselen in shoptegoed. Ze hoeven dan maar één keer de Gift Card code in te vullen, in plaats van bij elke order. Een belangrijk voordeel van Store Credit is dat het altijd geldig blijft. Dit is bij Gift Cards niet het geval.

Configuratie

U kunt Store Credit inschakelen onder [System > Configuration > Customer Configuration > Store Credit Options]. Hier zijn de volgende opties beschikbaar:

Enable Store Credit Functionality: Hiermee schakelt u de Store Credit functionaliteit in en uit. Schakelt u hem uit, dan is de functionaliteit niet meer beschikbaar voor klanten, maar ook niet meer in de admin. Deze functionaliteit is alleen globaal voor alle winkelzichten in uw Magento installatie te beheren.

Show Store Credit History to Customers: Hiermee bepaalt u of klanten alle bij- en afschrijvingen van hun saldo kunnen terugvinden in hun webshop account.

Refund Store Credit Automatically: Als dit vakje is aangevinkt, gaat er automatisch Store Credit naar het klantaccount als er een creditfactuur wordt aangemaakt.

Store Credit Update Email Sender: Hier geeft u aan welke webwinkel de afzender is van e-mails aan de klant over saldomutatie.

Store Credit Update Email Template:  Als u vanuit verschillende webwinkels e-mails naar klanten stuurt over saldomutatie, kunt u daar verschillende e-mail templates aan koppelen. Vergeet u niet dat u de e-mails die deze module gebruikt, ook beschikbaar moet hebben in alle talen van uw webwinkels?

Magento Store Credit in de praktijk

Als er een artikel wordt geretourneerd, maakt u daarvoor een creditfactuur aan. Op dat moment kunt u besluiten het bedrag dat moet worden terugbetaald (of een deel daarvan) uit te betalen in Store Credit. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ziet u de extra optie “Refund to Store Credit” bij het aanmaken van de creditfactuur.

Refund totals

Vanuit de admin kunt u per klant het saldo en de geschiedenis van het Store Credit bekijken en beheren. U vindt dit onder [Customers > Manage Customers] door op een willekeurige klant te klikken en daarna naar de tab [Store Credit] te gaan.

Store credit in de admin

U ziet hier de volgende informatie:

Store Credit Balance: Het huidige saldo van de klant per webshop. In dit geval is er maar 1 webshop.

Update Balance: Hier kunt u het saldo van de klant verhogen of verlagen. Het getal dat u invoert, wordt bij het huidige saldo opgeteld, of, als het een negatief getal is, van het saldo afgetrokken. Daarbij kunt u er voor kiezen om de klant wel of niet op de hoogte te stellen van deze mutatie door middel van een e-mail.

Balance History: Een overzicht van alle mutaties van het saldo van de klant.

Betalen met Store Credit

Wie als klant gebruik wil maken van de functionaliteit Store Credit, moet een account hebben en ingelogd zijn bij het afrekenen. Staat er saldo op het account, dan ziet de klant bij het kiezen van de gewenste betaalmethode een extra keuzevakje staan voor Store Credit, met het saldo erbij. Is er voldoende Store Credit om de hele bestelling te betalen, dan hoeft de klant alleen maar een vinkje te zetten om de betaling te doen. Is het saldo niet hoog genoeg om de hele bestelling te betalen, dan kan het resterende bedrag met een van de ingestelde betaalmethoden worden afgerekend. Het saldo aan Store Credit wordt van het totaalbedrag van de bestelling afgetrokken.

Checkout - betalen met store credit

Store Credit in het klantaccount

In het klantaccount kan de klant zijn huidige saldo opvragen en ook de mutaties daarop, als u die laatste mogelijkheid tenminste heeft ingeschakeld. Ook ziet hij een link naar het formulier waarmee Gift Cards kunnen worden ingewisseld voor Store Credit. Meer hierover leest u in ons artikel over Magento Enterprise Gift Cards.

Store Credit balans

Conclusie

Samengevat is Store Credit van Magento Enterprise een ideale oplossing om er zeker van te zijn dat klanten de bedragen die u anders terug zou storten, toch in uw webshop uitgeven. Een perfecte klantenbinder! Daarnaast profiteert u ervan dat Store Credit een “native” Magento functionaliteit gaat. Dit houdt in dat Magento hierop support geeft.

Dit is een artikel uit de reeks “Haal het beste uit uw Magento Enterprise Webwinkel