In een eerder artikel hebben we het concept Customer Segmentation onder de loep genomen. Hierbij wordt het klantenbestand opgedeeld in doelgroepen om vervolgens per doelgroep specifieke marketingacties in te zetten.

Customer segments zijn echter niet de enige manier om targeted banners te tonen. Het is ook mogelijk om banners te koppelen aan ‘Shopping Cart Price Rules’ en ‘Catalog Price Rules’. In dit artikel gaan we specifiek in op de uitgebreide mogelijkheden van deze ‘Targeted promotions’ en de manier waarop we deze in Magento Enterprise configureren.

Wat kunnen we met Targeted promotions bereiken?

Targeted promotions zijn bedoeld om in specifieke gevallen of onder specifieke voorwaarden een uiting te tonen. Een uiting is meestal een banner, maar kan ook een custom-HTML module zijn of een Magento Widget. Het doel hiervan is om de weergeven content beter af te stemmen op de status van de klant en zijn bestelling. Goed toegepast biedt dit mooie mogelijkheden voor up- en cross-selling. Promoties kunnen met Targeted promotions gekoppeld worden aan:

 • Een Customer Segment
 • Actieve Shopping Cart Price Rules
 • Actieve Catalog Price Rules

Het specificeren en targeten per Customer Segment is in het vorige artikel al behandeld, daarom gaan we nu de diepte in met de Price Rules.

De case

Bovenstaande informatie klinkt wellicht nog wat abstract. Daarom een sprekend voorbeeld ter verduidelijking:

 1. Voor klanten die twee producten in de cart plaatsen, treedt er een Shopping Cart Price Rule in werking. Deze rule activeert vervolgens de weergave van een banner.
 2. Deze banner wordt in de shopping cart getoond. Deze geeft aan dat wanneer een derde product bij deze combinatie wordt aangeschaft, er meer korting toegepast wordt (up-selling).

Op deze wijze kan er een mooie up-selling ‘route’ worden uitgezet. Klanten worden geattendeerd op producten en plaatsen deze in de winkelwagen. Vervolgens wordt de klant in de winkelwagen door de targeted promotion banner verleid om een bijpassend product aan te schaffen met extra korting. Vanuit dit voorbeeld zijn diverse varianten mogelijk en kunnen banners op vrijwel iedere pagina binnen de webshop getoond worden.

Concreet zal het voorbeeld gebruikmaken van meubels:

Wanneer de klant een bankstel en een poef samen in de shopping cart plaatst, wordt er in de cart een banner getoond. Deze geeft aan dat er korting gegeven wordt op deze producten in combinatie met een bijpassende fauteuil. Oftewel: een klassieke a + b + c = voordeel!

Price Rules aanmaken

Omdat de weergave van de promotion gekoppeld zal worden aan Shopping Cart Price Rules, gaan we eerst deze rules aanmaken. Er zijn twee Shopping Cart Price Rules nodig:

Een price rule voor twee producten. Dit is de regel die als target-conditie wordt ingezet voor de Targeted promotion. De banner wordt weergegeven als er twee producten in de cart zijn geplaatst.

NB: Het is niet nodig bij deze price rule een korting toe te passen. Het kortingsbedrag kan op 0 gezet worden, en het label leeg. Op deze manier gebruiken we deze price rule alleen als voorwaarde voor het weergeven van de banner.

Een price rule voor drie producten. Dit is de korting die verleend wordt bij aanschaf van de drie producten in de banner.

Bij de Price Rule Information geven we de rule een naam en selecteren we op welke websites deze price rule actief is:

targeted-cartrule1-info.png

Onder Conditions definiëren we de voorwaarden voor het toepassen van deze rule. Er wordt in dit geval gecontroleerd op basis van SKU of het bankstel en de poef in de shopping cart aanwezig zijn:

targeted-cartrule1-condition.png

Voor deze eerste rule wordt er geen korting berekend, we gebruiken het puur als conditie voor de Targeted promotion. Uiteraard is het wel mogelijk korting te berekenen in deze price rule. Bijvoorbeeld om korting voor de klant te ‘stapelen’: product a + b = 10% korting, a + b + c = 20% korting etc. Een alternatief is het gebruik van een segment om deze rule te ‘triggeren’, zie hiervoor het vorige artikel uit onze Enterprise-reeks.

targeted-pricerule-actions.png

De price rule voor de Targeted promotion is nu ingesteld. Op exact dezelfde wijze stellen we ook een price rule in voor de korting op de drie meubels in de banner. Bij deze rule wordt wel een korting ingesteld, namelijk de korting die in de banner geadverteerd wordt.

targeted-pricerules.png

Banner toevoegen

Na het instellen van de price rules, kunnen we verder met het onderdeel waar het allemaal om te doen is: de banner. Banners zijn onderdeel van het Magento CMS. Voor wie ermee bekend is: het beheer van banners heeft veel overeenkomsten met de andere CMS- onderdelen. Het toevoegen van de banner doen we onder [ CMS > Banners > Add Banner ].

targeted-banner-properties.png

De ‘Banner Properties’-configuratie van de banner is als volgt:

 • Een duidelijke naam waaraan we de banner kunnen herkennen.
 • De banner is actief.
 • We geven de banner een specifiek type mee: namelijk een Header banner. De banner die we toevoegen heeft de formaten van een header banner. Hierdoor weet Magento dat de banner die we gaan toevoegen, een geschikt formaat heeft voor plaatsing in de header.
 • We maken de banner beschikbaar voor alle klantsegmenten.

Vervolgens configureren we onder ‘Content’ de daadwerkelijke inhoud van de banner.

targeted-banner-content.png

In de Default Content plaatsen we de html voor deze banner. Dit is de daadwerkelijke code die geplaatst wordt op de locatie waar we de banner willen tonen. Het voorbeeld gebruikt een link met daarin de afbeelding van de banner. Via Insert Image kunnen nieuwe bannerafbeeldingen geüpload worden. Als back-end developer heb ik hiervoor mijn design skills eens flink afgestoft en ben in GIMP tot het volgende indrukwekkende resultaat gekomen:

123-banner-furniture.gif

Toegegeven, het is geen Rietveld, maar het voldoet als voorbeeld.

Het onderdeel ‘Store View Specific Content’ is interessant voor shops met meerdere store views. Dit onderdeel biedt de mogelijkheid om een banner in een andere taal te uploaden. Zo beschikt iedere store view over banners in de correcte taal.

We kunnen de banner nu opslaan. Er is echter nog 1 tab over, Related Promotions. Hier vindt een groot deel van de Targeted Promotions ‘magie’ plaats. Houd het scherm voor het bewerken van banners dus nog even open!

Related promotions instellen

Nu de banner zelf is geconfigureerd, gaan we deze koppelen aan onze eerder aangemaakte price rule. Dit doen we onder ‘Related promotions’. Hier verschijnt een overzicht van alle Shopping Cart Price Rules en Catalog Price Rules. Tip: zie je de cart rules niet? Zet dan de dropdown linksboven van ‘Yes’ op ‘Any’.

targeted-related-promotions.png

Vervolgens selecteren we de eerder aangemaakte cart rule. Voor de duidelijkheid, dit is de cart rule die de weergave van de Targeted promotion ‘triggert’: de Shopping Cart Price Rule die we hebben aangemaakt voor twee producten.

De banner is nu volledig geconfigureerd en kan worden opgeslagen.

Zo, klaar! ...of toch niet? Als enthousiaste Magento-gebruiker willen we de banner inmiddels wel graag zien. We hebben immers ingesteld:

 • Verschillende price rules, zodat wat we in de banner adverteren ook daadwerkelijk wordt toegepast in de Magento-checkout.
 • Wanneer de banner getoond wordt, door deze te koppelen aan een Shopping Cart Price Rule.
 • Wat de inhoud van de banner is en wat voor type banner het is.

We zijn er bijna, maar er ontbreekt nog iets. Wat Magento nog niet weet, is waar we onze banner willen tonen. Daarvoor gaan we gebruik maken van nog een specifiek Enterprise-onderdeel: de banner rotator.

De banner rotator, widget voor het tonen van banners

Als we onze banner zien als een reclameposter, dan is de banner rotator het reclamebord dat onze posters rouleert. De rotator is een widget die standaard in Enterprise aanwezig is. We zetten nu de laatste stap en stellen een rotator in voor onze targeted promotion.

De rotator wordt beheerd onder [ CMS > Widgets ]. Hier kiezen we voor [ Add new widget instance ] en zetten het type op ‘Banner Rotator’. Als ‘Design package /Theme’ kiezen we het thema dat door de website gebruikt wordt (Enterprise default in ons geval).

targeted-rotator-settings-2.png

Na het instellen van het widgettype, kunnen we de banner rotator configureren. Als eerste kiezen we een naam voor de banner rotator en geven we aan welke store views deze widget mogen weergeven. Vervolgens stellen we in waar de widget getoond wordt.

targeted-rotator-fe-properties.png

Omdat de banner weergegeven moet worden in de Shopping Cart, stellen we in dat de rotator op een ‘Specified Page’ verschijnt. Vervolgens specificeren we onder Page dat dit de Shopping Cart is, en dat de banner aan het breadcrumbs block toegevoegd moet worden. Zo staat de banner direct boven de cart, goed zichtbaar voor de klant. Er zijn verschillende locaties beschikbaar. Probeer de diverse opties uit om de beste locatie van de banner te bepalen. De optie Template zal in bijna alle gevallen op Banner Block Template moeten staan. De andere optie, Inline, zorgt dat de rotator niet na het breadcrumb block, maar in het breadcrumb block wordt geplaatst. Experimenteer hier gerust mee, maar zoals gezegd wordt de inline optie niet vaak gebruikt.

Wat toont de rotator?

Nu de rotator weet waar deze moet verschijnen, rest ons te bepalen welke banners er getoond worden. Dit stellen we in onder het tabblad ‘Widget Options’. Standaard staat hier ingesteld dat we ‘Specified Banners’ willen tonen. Vervolgens kunnen we instellen hoe de banners roteren, en kunnen via een grid de verschillende banners voor de rotator bepaald worden.

targeted-rotator-options.png

Goed om te weten, maar dit is niet helemaal wat we zoeken. We willen automatisch banners tonen die bij onze Shopping Cart Price Rule horen. Daarvoor zetten we ‘Banners to Display’ op ‘Shopping Cart Promotions Related’.

targeted-rotator-related.png

Als bannertype kiezen we voor Header. Dit is het type wat we ook ingesteld hebben bij onze banner. Zo weten we dat alleen banners van het correcte formaat op deze locatie worden getoond. Bij één banner is dit niet zo van belang, maar wanneer we 20 banners in een rotator plaatsen, gekoppeld aan verschillende pricerules, dan wordt het belangrijk dat Magento alleen banners van het correcte formaat gebruikt.

Tenslotte kiezen we ervoor om alle banners in één keer te tonen, we hebben er immers maar één. Vervolgens kunnen we de banner rotator opslaan. Alles is ingesteld, rest ons om alles te testen. Nadat we onder [Systeem > Cache Management ] de Magento-cache hebben ververst.

Het eindresultaat

We nemen de proef op de som. In de webshop plaatsen we de poef en de bank in de winkelwagen.

targeted-frontend-2.png

Het werkt! Onze Targeted promotion verschijnt en attendeert klanten op de up-selling aanbieding. Laten we voor de zekerheid testen of onze tweede price rule zijn werk ook doet. Na klikken op de banner komen we weer uit bij het meubilair. Dit is de link die we hebben ingesteld bij de content van onze banner. Wellicht hadden we hier ook naar de detailpagina van de fauteuil kunnen linken? Iets om over na te denken, voor nu voegen we de fauteuil toe aan onze cart.

targeted-frontend-3.png

Onze korting wordt toegepast. Onder ‘a+b+c discount!’ zien we dat er 20 procent korting van toepassing is. Wat ook opvalt, is dat onze banner nog wordt getoond. Dit kan wenselijk zijn. Voor de klant die de drie producten in de winkelwagen plaatst is het zo duidelijk waarom er korting gegeven wordt. Aan de andere kant is het gemakkelijk dit te veranderen en de banner niet meer te tonen wanneer de aanbieding in de cart zit. Hiervoor wordt een extra conditie toegevoegd aan de eerste price rule. Deze controleert of de fauteuil niet in de cart zit.

targeted-pricerule-extra-condition.png

Stof tot nadenken

Dit was een intensieve verkenningstocht in de wereld van Targeted promotions. In de verschillende stappen die we tijdens de case doorliepen, bleek al dat er vele opties voor de configuratie zijn. Dit zorgt ervoor dat je Targeted promotions flexibel naar je eigen wensen kunt inrichten. We sluiten daarom af met een aantal interessante punten ter verdieping.

Hoe nu verder?

Aan het eind van dit artikel is er een Targeted promotion aangemaakt. Wat zou een leuke volgende stap zijn? Het eerste wat te binnen schiet, is het uitbreiden van de banners. De rotator staat nu op zijn plek. Door meer rules aan te maken en deze te koppelen aan banners, kun je de rotator uitbreiden. De rotator laadt automatisch banners van het correcte type (header), wanneer er een Shopping Cart Price Rule geactiveerd is.

Ander type targeting

Het uitwerken van een case voor één type targeting (via Shopping Cart Price Rules) is, al een flink verhaal. Dezelfde technieken zijn echter ook toepasbaar op Catalog Price Rules en Customer Segments. Bekijk voor deze laatste optie ons eerdere artikel over Customer Segmentation.

Spelen met Magento Conditions

Bij het definiëren van de Shopping Cart Rule voor targeting, maakten we gebruik van condities. Hierbij hebben we het simpel gehouden door op SKU-basis te filteren. Echter, condities zijn erg krachtig en bieden legio opties om te kunnen targeten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Banners tonen wanneer er een bepaalde hoeveelheid van een product in de cart aanwezig is. Bijvoorbeeld: het aantal in de cart is 8, bij 10 stuks wordt er korting gegeven.
 • Banners tonen wanneer het totaalbedrag van de cart hoger of lager is dan een vastgesteld bedrag. Bijvoorbeeld het orderbedrag is 62.50, vanaf 75 euro wordt er gratis verzonden.

Waar linkt de banner naartoe?

Het werd terloops al genoemd, maar een belangrijk onderdeel is de link achter de Targeted promotion. Het doel is om de klant zo logisch mogelijk door te verwijzen. In deze case bijvoorbeeld naar de detailpagina van het derde product. Mogelijk zouden we op deze pagina met een tweede banner rotator nog een banner moeten tonen, zodat de klant bevestiging krijgt dat hij goed zit.

De banner is eigenlijk ‘gewoon’ HTML

Het contentvak van de HTML hoeft niet perse een bannerafbeelding te bevatten. Er kan ook simpelweg tekst in HTML geplaatst worden, met bijvoorbeeld een tekstlink.

Tot slot

Uitproberen is de sleutel. Targeted promotions kunnen ontzettend creatief gebruikt worden, om conversies te verhogen en de klant persoonlijker te benaderen. Groot voordeel is dat er niet voor geprogrammeerd hoeft te worden, alle functionaliteit is in de Magento Enterprise admin aanwezig.

Heeft u vragen over Targeted promotions, of juist suggesties hoe deze goed gebruikt kunnen worden? Laat het ons vooral weten!

Dit is een artikel uit de reeks “Haal het beste uit uw Magento Enterprise Webwinkel