Webshops met meer dan 20.000 producten is tegenwoordig heel normaal. De uitdaging hierbij wordt dan om deze producten zo goed mogelijk te kunnen doorzoeken, en hiervoor zijn er diverse oplossingen vanuit Magento beschikbaar. Een van deze oplossingen is ElasticSearch, in Magento 2 Commerce is deze oplossing zelfs standaard geïntegreerd en kan vrij makkelijk in gebruik worden genomen. Lees verder over ElasticSearch, wat het kan en wanneer het een goede oplossing kan zijn.

elasticsearch magento com

ElasticSearch in webshops
ElasticSearch is een tool waarmee zeer snel door veel verschillende data gezocht kan worden. Bij het zoeken kunnen ook analyses toegepast worden om de zoekresultaten nog relevanter te maken. Naast het slimmer doorzoekbaar maken van data is ElasticSearch zeer schaalbaar (vandaar de naam Elastic). Dit betekent dat de de zoekfunctie mee kan groeien zodra de dataset groter wordt. Hiermee is ElasticSearch geschikt is voor webwinkels met 1000 producten, maar ook met 100.000.

ElasticSearch is een open source product. Dat wil zeggen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling. Daarnaast kunnen ontwikkelaars ook een bijdrage leveren door het ontwikkelen van eigen toevoegingen en features (add-ons) voor ElasticSearch. Om ElasticSearch te kunnen gebruiken moet een losse ElasticSearch licentie afgenomen worden bij een aanbieder, zoals elastic.co.

Wat zijn de mogelijkheden van ElasticSearch?
De belangrijkste mogelijkheden en voordelen van ElasticSearch zijn de volgende:

  • Snelle zoekresultaten

  • Een gebruiker ontvangt zoeksuggesties wanneer een hij typfouten maakt op basis van ingestelde taal

  • De zoekfunctie is altijd beschikbaar, ook tijdens onderhoud van de webshop

  • Ondersteuning voor stopwoorden en synoniemen

  • Schaalbaarheid van het systeem

  • Ondersteuning voor realtime data analyse

  • Makkelijk uitbreidbaar met add-ons

  • Standaard configureerbaar met Magento Commerce

  • ElasticSearch draait in de cloud, onafhankelijk van Magento

 

ElasticSearch en Magento 2 Commerce
Magento 2 Commerce heeft standaard ondersteuning voor ElasticSearch in combinatie met een externe ElasticSearch integratie. ElasticSearch biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van de standaard Magento zoekfunctie. Een van de belangrijkste voordelen is dat gecombineerde zoektermen slimmer worden gebruikt voor het zoeken. Zoeken op “rode trui” levert alle resultaten op met “rode” of met “trui”, of het systeem zoekt op de volledige zin “rode trui”. Met ElasticSearch wordt het resultaat gebaseerd op logica, combinaties en prioriteit. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij het zoeken naar een “rode trui” een “rode trui met streepjes”, of een “rode trui met print” in de resultaten weergegeven. Resultaten met alleen het woord “trui” of “rood” die vaak voorkomen zijn hebben daarbij dan de minste prioriteit.

Omdat ElasticSearch taalondersteuning biedt wordt er ook slim omgegaan met Nederlandse stopwoorden en kan ElasticSearch de juiste suggesties doen voor een zoekopdracht.

Gerelateerde zoektermen
Een andere mooie toevoeging van ElasticSearch zijn de gerelateerde zoektermen. Op het moment dat ElasticSearch ziet dat de zoekterm niet concreet genoeg is dan kan deze alternatieve zoektermen als suggesties geven, waarop dan ook gezocht kan worden.

Als er aan de hand van de zoekterm geen zoekresultaten of alternatieven zijn dan geeft ElasticSearch aan dat de zoekopdracht geen resultaten heeft opgeleverd. Tegelijkertijd speelt de taalkennis een rol, waarbij alsnog alternatieve suggesties worden gegeven op basis van spellingsfouten. Indien er wordt gezocht op “rod trui”. Dan zal deze als suggestie geven “rode trui”. Ditzelfde geldt ook voor synoniemen.

ElasticSearch en de toekomst
Magento heeft al opgemerkt dat de community voor ElasticSearch heel groot is in de Magento community, onder ontwikkelaars en gebruikers. De ondersteuning vanuit de Magento community en de ElasticSearch community heeft ervoor gezorgd dat ElasticSearch de afgelopen jaren sterk gegroeid is, en er steeds meer nieuwe mogelijkheden beschikbaar zijn. De verwachtingen zijn dan ook dat de komende jaren ElasticSearch alleen maar verder wordt verbeterd en wereldwijd een nog groter draagvlak zal krijgen.

Vanuit MediaCT hebben wij de eerste projecten al voorzien van ElasticSearch en vinden dit een mooie ontwikkeling. Meer weten over ElasticSearch integratie in een Magento Commerce webwinkel? Neem dan contact op met een van onze specialisten.